Пчела и цветок

Пчела изящна и легка,
Как брошь на шапке у цветка.
Слетела,
сделала виток
И снова села на цветок.
Цветок за украшение
Ей дарит угощение.

пчела и цветок